Autodelen, de oplossing voor al uw mobiliteitsvraagstukken?

Waarom zou je autodelen implementeren in een organisatie? In theorie is het een mooie oplossing voor veel mobiliteitsvraagstukken én het concept kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie. Toch zal er het één en ander veranderen voor iedereen die deelneemt aan autodelen. En die veranderingen kunnen zorgen voor weerstand. Wil je weten wat je kan doen om problemen te voorkomen en autodelen toch succesvol implementeren? Wij helpen je graag verder!

Succesvol zakelijk autodelen

De meeste bedrijven hebben wel één of meerdere auto’s tot hun beschikking, die worden gebruikt voor allerlei doeleinden. Werkgevers en werknemers willen immers graag mobiel zijn en, op de momenten dat het nodig is, een auto (of alternatief vervoersmiddel) tot hun beschikking hebben. Wanneer iedereen die dagelijks een zakelijke auto tot zijn beschikking heeft, realistisch is over het daadwerkelijke gebruik van deze auto, dan blijken er echter heel veel momenten te zijn dat deze auto niet wordt gebruikt. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Dus waarom zou deze auto niet door een collega gebruikt kunnen worden? Op die manier zullen er per saldo minder auto’s nodig zijn. Helemaal als de groep autodelers groter wordt, kan de auto steeds effectiever ingezet worden. En dat is uiteraard beter voor het milieu en kan bovendien een flinke besparing op de kosten opleveren.

Een ander bijkomend voordeel van autodelen is de bewustwording van het effectief gebruiken van vervoersmiddelen. Iemand zal een veel betere afweging maken, wanneer hij de voordelen kent van het deelconcept. Naast de zakelijke mogelijkheden, is autodelen bovendien vrij gemakkelijk in te zetten onder particulieren. Een samenwerking tussen bedrijven en de gemeenschap behoort daardoor ook tot de mogelijkheden.

Autodelen voor particulieren

Hoe vaak gebruik jij daadwerkelijk een auto naast jouw zakelijke reizen? Grote kans dat dit slechts incidenteel is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat auto’s in Nederland gemiddeld 23 uur per dag geparkeerd staan, zo is te lezen in een artikel op de nieuwspagina van METRO. Toch de behoefte aan een auto, maar geen zin in het onderhoud en de bijkomende kosten? Dan is een autodeelplatform een goed alternatief! Inmiddels zijn er in de meeste regio’s wel een aantal aanbieders te vinden en is er zelfs al een ruim aanbod van verschillende auto’s en prijsklassen. De kosten bestaan uit een tarief per dag inclusief een bepaald aantal gratis te rijden kilometers, en inclusief verzekering. Wordt het aantal kilometers overschreden, dan wordt dit per gereden kilometer  in rekening gebracht. Heel overzichtelijk en transparant.

Naast het afnemen van een deelauto is het voor particulieren ook mogelijk om de eigen auto in te brengen. Een mooie gelegenheid om de eigen auto te behouden en  toch een deel van de onkosten terug te verdienen. De meeste auto’s worden door particulieren aangeboden voor een bedrag tussen de €40 en €80 per dag. Al bij een paar keren autodelen per maand, wordt op die manier een groot deel van de vaste kosten terugverdiend.

Voor particulieren zijn dit de meest bekende aanbieders:

 

Feiten over autodelen

In een onderzoek naar autodelen, uitgevoerd door CVO, is te lezen dat het concept een steeds breder draagvlak krijgt. Zo blijkt dat 1 op de 4 geïnterviewde bedrijven verwacht dat autodelen een substantieel deel van het wagenpark gaat zijn. Ook is te zien dat de jongere generatie hier meer open voor zal staan en de voordelen hiervan makkelijker omarmt. Ruim 41% denkt dat de jongere generatie er minder moeite mee heeft om het gebruik van nieuwe autodeelfaciliteiten te accepteren.

Toch denkt slechts 8% van de ondervraagden in bovengenoemd onderzoek, dat medewerkers daadwerkelijk bereid zijn om hun eigen leaseauto op te geven voor autodelen. In eerste instantie geven deze cijfers dus niet echt blijk van vertrouwen in dit nieuwe concept. Medewerkers zijn kennelijk toch bang om de huidige arbeidsvoorwaarden, zoals een eigen leaseauto, kwijt te raken en hiervoor een minder gunstig alternatief terug te krijgen. Ook dit blijkt echter gebaseerd te zijn op onvoldoende kennis over autodelen en het niet op de hoogte te zijn van de feiten. Autodelen is immers juist bedoeld om méér flexibiliteit en minder rompslomp te creëren, tegen lagere kosten.

Natuurlijk is autodelen niet dé oplossing voor iedere organisatie. Sommige functies laten het immers niet toe om een deelauto-oplossing in te zetten. Daarom is het aan ons om per organisatie te kijken naar het gebruik van het wagenpark en welke mobiliteitsoplossingen er mogelijk zijn. Eventueel kan ervoor worden gekozen om slechts met een deel van het personeel een deelauto in te zetten.

Wij beschikken over de nodige kennis en ervaring om een deelauto-oplossing in te richten. Bovendien werken wij samen met een aantal geselecteerde leveranciers, zodat wij kunnen voorzien in alle mogelijke wensen.

 

 

Autodelen en verzekering

Omdat de auto goed is verzekerd via het deelplatform zijn zorgen over eventuele schade, die wordt veroorzaakt door een gebruiker, niet nodig. Wordt er op wat voor manier dan ook misbruik gemaakt van de auto door de gebruiker, dan is het mogelijk om dit aan te geven op de website en wordt de gebruiker in het uiterste geval geweigerd op het platform. Ook op het gebied van verzekeringen gaan de ontwikkelingen door. Zo is verzekeraar Achmea een samenwerking aangegaan met deelplatform MyWheels, zodat iedereen die gebruik maakt van het platform, is voorzien van een goede autoverzekering. Dat een verzekeraar van dit formaat hierop inzet, zegt al genoeg over het potentieel van het autodeelconcept.

 

Wilt u autodelen invoeren in uw organisatie? Lees hier dan de 6 tips van MyTripper:

Tip 1. Zorg ervoor dat uw medewerkers er vrolijk van worden

Het toepassen van het deelconcept moet van toegevoegde waarde zijn voor personeel en werkgever. Loopt het vanaf het begin moeizaam en zijn er veel klachten, dan is het concept gedoemd te mislukken. Het inzicht dat autodelen geeft, leidt tot minder administratieve rompslomp en meer flexibiliteit. Dit zal helpen bij de acceptatie van het concept. Zorg er daarbij voor dat medewerkers worden beloond bij goed gebruik van dit concept. Maak er een soort wedstrijd van, zodat degene die het meest gebruik heeft gemaakt van de deelauto, wordt beloond voor zijn inzet en prestaties. En laat iedereen inzien dat zij samen bijdragen aan een stuk duurzaamheid door middel van een wekelijks of maandelijks overzicht van bespaarde Co2-uitstoot of brandstofkosten.

Tip 2. Zorg eerst voor een kleine selectie deelnemers met een klein aantal auto’s

Begin eerst met een kleine groep deelnemers om de kinderziektes eruit te halen. Wanneer er zaken mis gaan in een grote gebruikersgroep, zijn de consequenties ook op grotere schaal zichtbaar. Mensen vergeten geheid een keer te tanken of de auto af te melden, waarna de volgende gebruiker met een lege tank langs de weg staat of moet wachten op zijn auto. Als dit een keer gebeurt binnen een kleine groep pilotgebruikers, staat niet gelijk de hele organisatie op zijn kop. Door dit geleidelijk uit te breiden met meer deelnemers en auto’s kan iedereen van elkaars ervaringen leren en zal frustratie voorkomen worden.

Tip 3. Zorg ervoor dat uw doelstellingen en de leveranciersvoorwaarden duidelijk zijn voor alle betrokkenen

Geef aan waarom u dit concept wilt toepassen binnen uw organisatie en welke doelstellingen u wenst te behalen. Hierdoor kan de aanbieder meedenken in de mogelijkheden en ervoor zorgen dat de doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Zorg er daarbij voor dat u goed op de hoogte bent van de opgestelde voorwaarden, zodat u altijd zicht houdt op de ontwikkelingen en desgewenst tussentijds kan bijsturen.

Tip 4. Gebruik jonge mensen bij de introductie van autodelen

Uit het onderzoek van CVO kwam al naar voren dat jongeren eerder geneigd zijn om autodelen te accepteren. Deze generatie is veel minder gefixeerd op het bezit en ziet een auto vooral als vervoersmiddel om van A naar B te komen. Zij zullen daarom eerder open staan voor de nieuwe ontwikkeling en minder sceptisch zijn. Zij zijn als het ware de ambassadeur van het nieuwe concept en kunnen de rest van het personeel de voordelen laten inzien.

Tip 5. Vraag referenties bij andere bedrijven die hetzelfde concept gebruiken

Door andere organisaties te vragen naar hun ervaringen met autodelen, kunnen veel problemen voorkomen worden en kunt u de situatie van dit bedrijf vergelijken met die van uzelf. Kijk hierbij naar organisaties die vergelijkbaar zijn qua grootte en gelijke inzet van deelauto’s.

Tip 6.  Maak resultaten inzichtelijk

Met behulp van een smartphone-app of website, kunnen resultaten inzichtelijk gemaakt worden. De apps registreren de gereden kilometers en het aantal ritten. Met een klein rekensommetje kan men al snel laten zien hoeveel kosten er zijn bespaard door minder leaseauto’s en minder brandstofverbruik. Maar ook hoeveel uren die bespaard zijn door minder administratieve werkzaamheden.

Wat kan MyTripper hierin voor u betekenen?

Om autodelen te laten slagen, zal er een platform beschikbaar moeten zijn waarmee de deelnemers inzicht kunnen krijgen in de beschikbaarheid van een auto en deze ook direct kunnen reserveren. MyTripper biedt hier samen met een aantal partners de helpende hand. Wij kunnen voorzien in auto’s en een digitaal platform waarmee het concept als totaalpakket aangeboden kan worden.

 

 

 

Ik wil hier meer over weten, neem contact met mij op