Casus | Van parkeerprobleem naar duurzaam mobiliteitsbeleid

800 medewerkers, 200 parkeerplaatsen en sinds kort geen mogelijkheid meer om in de omliggende omgeving te parkeren. De ingrediënten voor een parkeerprobleem of de start van een nieuw en duurzaam mobiliteitsbeleid?

Afgelopen jaar ontvingen wij de vraag van een grote organisatie in Amsterdam. Hun probleem: de gemeente kondigde aan de omliggende woonwijken om te zetten naar blauwe zones. Dezelfde woonwijken die de medewerkers gebruikten om hun auto te parkeren. Dit omdat de parkeerplaats van de organisatie onvoldoende parkeerplaatsen heeft.

Parkeerbeleid
Door het wegvallen van deze gratis parkeergelegenheid ontstond er direct een tekort aan parkeerplaatsen. De eigen parkeerplaats bood slechts ruimte voor een deel van de medewerkers. Door het ontbreken van een parkeerbeleid was het echter niet duidelijk wie wel en wie geen gebruik van de parkeerplaats mocht maken. Aan MyTripper de vraag om een nieuw marktconform en onderbouwd parkeerbeleid te introduceren.

Onze aanpak
Om tot dit parkeerbeleid te komen hebben wij onze mobiliteitsscan uitgevoerd. Met de scan maken wij inzichtelijk welke woon-werk afstanden medewerkers afleggen en wat de bijbehorende reistijd bedraagt per vervoersmogelijkheid. In samenspraak met de organisatie is een puntensysteem ontwikkeld waarmee eenvoudig berekend kan worden welke medewerkers gebruik mogen maken van de parkeerplaats.

Het resultaat: een degelijk, marktconform, flexibel en onderbouwd parkeerbeleid gericht op de toekomst.

Zuur en zoet
Het introduceren van een parkeerbeleid noemen wij ook wel een ‘zure maatregel’. Voor een aantal medewerkers die met de auto naar het werk reisden is er nu geen parkeerplaats meer. Zij moeten op zoek naar een alternatief. Hier kan de organisatie een belangrijke rol in spelen. Is reizen met het OV bijvoorbeeld een geschikte oplossing? Of is een e-bike of deelauto een alternatief?

Benieuwd hoe uw medewerkers gestimuleerd kunnen worden voor alternatieve reismogelijkheden of meer weten over de businesscase? We helpen u graag bij het opstellen van een persoonlijk parkeerbeleid. Neem nu contact op met Rob Landeweer via rob@MyTripper.nl of bel naar 0570-200995

Ik wil hier meer over weten, neem contact met mij op