Hoe duurzaam is jouw onderneming eigenlijk?

De CO2-uitstoot is een belangrijk onderdeel op het gebied van duurzaamheid. Nagenoeg elk bedrijf is in een bepaalde vorm bezig om de CO2-uitstoot te reduceren. Welbekend zijn het duurzaam verlichten en verwarmen van ruimtes en het bewust inzetten van vervoermiddelen. Echter blijkt het niet altijd makkelijk te zijn om de CO2-uitstoot daadwerkelijk te meten en hierop aan te sturen. Want wat is eigenlijk de huidige CO2-uitstoot van jouw bedrijf? En hoe kun je hierop sturen? In dit blog zullen we antwoord geven op deze vragen en geven we aan hoe MyTripper bijdraagt aan een positieve verandering.

De huidige CO2-uitstoot van jouw bedrijf

Alles begint met inzicht. Er zijn meerdere instanties die bedrijven op weg helpen met het inzicht krijgen in de huidige CO2-uitstoot, of ook wel de CO2-footprint genoemd. Onder andere de milieubarometer en het klimaatplein zijn goede tools, die helpen bij het berekenen van de CO2-uitstoot. Een nadeel is dat de diverse instanties verschillende cijfers gebruiken om de CO2-footprint te berekenen. Daarom is er nu een uniforme lijst opgesteld door diverse experts van bekende organisaties. Met de volgende link kun je deze lijst openen: CO2emissiefactoren. Hiermee is altijd een vergelijking mogelijk met betrouwbare CO2-uitstoot cijfers.

Hoe kun je sturen op de CO2 uitstoot?

Nadat er inzicht is in de huidige CO2-footprint van jouw organisatie is het eenvoudig om er doelstellingen aan te koppelen. Als voorbeeld nemen we de doelstelling van de Lean & Green Star. Deze kan een organisatie behalen door minimaal 20% CO2-uitstoot te reduceren binnen 5 jaar. Ook is er de CO2-prestatieladder waarmee bedrijven een certificaat en een plek op de ladder kunnen behalen, afhankelijk van de geleverde prestaties. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag door naar: https://www.skao.nl. De CO2-prestatieladder en de Lean & Green Star zorgen er beide voor dat de behaalde resultaten aantoonbaar in de markt zijn, want je mag toch best wel trots zijn op je duurzame inzet? Het opstellen van doelstellingen zorgt voor een stimulans bij bedrijven, maar om goed te kunnen sturen op de prestaties zou je toch graag op elk moment, zonder veel gedoe, inzicht willen hebben in je CO2-uitstoot?

Hoe helpt MyTripper?

Met de mobiliteitssoftware van MyTripper heb je direct inzicht, grip en controle op de CO2-uitstoot van alle vervoermiddelen. Hiermee is het mogelijk om direct te sturen op basis van ontwikkelingen. Medewerkers kunnen met de MyTripper app eenvoudig kiezen uit de, door het bedrijf aangeboden, vervoermiddelen en zien gelijk hoeveel CO2-uitstoot ze met hun keuze realiseren. Wellicht de korte afstand met de elektrische fiets afleggen? Of toch even met de elektrische deelauto omdat het regent buiten? Als werkgever heb je direct inzicht in de prestaties op medewerkers-, afdelings- of bedrijfsniveau. Meer weten over wat MyTripper voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van duurzame mobiliteit? Kijk op: www.mytripper.nl/ en lees ook over hoe MyTripper kan bijgedragen aan het behalen van de Lean & Green Star.


Inzicht in en regie over de regulering van de CO2-uitstoot.

Ik wil hier meer over weten, neem contact met mij op