Privacybeleid

Privacybeleid

MyTripper Privacybeleid

 1. DIT BELEID

Waarom dit beleid?
Dit privacybeleid beschrijft hoe MyTripper B.V., Finsestraat 1 7418AN Deventer, omgaat met persoonsgegevens van de gebruikers van de dienst MyTripper.
Uw werkgever heeft aan MyTripper opdracht gegeven om voor haar gegevens te verwerken, onder meer in lijn met dit MyTripper Privacybeleid. Het beleid bevat een beschrijving van de informatie die wordt verwerkt wanneer u de MyTripper app en dienst gebruikt en hoe die informatie wordt gebruikt. Ook beschrijft dit beleid hoe sommige persoonsgegevens verder worden gedeeld met derde partijen om de dienst mogelijk te maken en om te voldoen aan de wet. Tot slot beschrijft dit beleid hoe u inzage kan krijgen in de verwerking van uw gegevens. Wij zijn gevestigd in Nederland en bij het bewerken van uw persoonsgegevens volgen wij de AVG.

Toestemming
Bij het aanmaken van een account voor de dienst (in de app of op de website) kunt u instemmen met het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid, waaronder ook het delen van beperkte informatie met de hierin genoemde derde partijen en de eventuele export van data buiten de EU. U kunt niet instemmen met het gebruik van uw gegevens, maar dan kunt u de app en de dienst niet gebruiken.

Wijzigingen
Dit beleid beschrijft hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens op 10 januari 2016. Wanneer er wijzigingen zijn in dit beleid dan wordt u dit gemaild als wij beschikken over uw e-mailadres. Als wij niet uw e-mailadres hebben dan zullen wij het gewijzigde beleid plaatsen op .

Neem contact met ons op
Als u vragen hebt over privacy bij het gebruik van de app of de dienst, of vragen hebt over onze werkwijze, neem dan contact op met uw werkgever of met ons via e-mail op info@mytripper.nl.

 1. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

MyTripper is een dienst waarbij uw werkgever inzicht creert voor zichzelf en kan geven aan haar medewerkers in het optimaal (kosten, tijd en milieutechnisch) gebruik van vervoersmiddelen en -modi, zoals (lease)auto, openbaar vervoer, etc.

Informatie die u zelf geeft
Deze wordt verzameld als u zich registreert voor de dienst via de app of op onze site, en wanneer u uw instellingen en account in de app of op de site beheert. Meestal gaat het hierbij om de volgende gegevens:
1. Naam, werk e-mail en telefoonnummer.
2. Adresgegevens, als u deze zelf invult.

Informatie verkregen door uw gebruik van de app of dienst
Naast alle informatie die u expliciet deelt, kan de app of de dienst bepaalde informatie automatisch verzamelen, zoals:
1. Locatie van het mobiele apparaat.
2. Het IP-adres van het mobiele apparaat.
3. Het type van het mobiele apparaat, de van het mobiele besturingssysteem en het type gebruikte mobiele internetbrowser.
4. Informatie over gebruik van de app en website.
5. In de nabije toekomst zal MyTripper ook op basis van locatie en historisch reisgedrag voorspellingen kunnen maken over verwacht reisgedrag.

Informatie verkregen van een derde
Sommige gegevens worden verkregen van uw werkgever of van een leverancier van uw werkgever:
1. Adresgegevens, als de werkgever deze ter beschikking stelt.
2. Gekoppelde Mobility tools zoals auto (kenteken), fiets, OV Pas, tankpas.
3. Bij auto’s met ritregistratie unit wordt opgeslagen:
a. Start locatie Straatnaam, postcode en plaatsnaam
b. Eindlocatie Straatnaam, postcode en plaatsnaam
c. Start- en eindtijd rit
d. Gereden afstand in km
e. Kenteken waarmee rit is gereden
f. Excessen op basis van rijdgedrag plus locatie van exces
g. Gereden snelheid op basis van GPS
4. Van de tankpas wordt tankbeurt data geregistreerd, zoals liters, product, kosten, locatie tankstation, ingevulde tellerstand voertuig.
5. Van de OV pas wordt geregistreerd:
a. Modaliteit (trein, bus etc.)
b. Begin station en eindstation plus locatie van station
c. Kosten van de rit
d. Afstand van de rit in km

Geo-locatie data (locatie-informatie)
De app verzamelt informatie over de locatie van uw mobiele apparaat op de manier zoals hierboven beschreven. De app verzamelt ook informatie over de locatie van uw mobiele apparaat op de achtergrond, dus als u de app niet open hebt.

Cookies
Bij het gebruik van de app of website kunnen er cookies op uw computer worden geplaatst. Wanneer de cookies niet absoluut noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de communicatie met u of voor het uitvoeren van een expliciet door u aangevraagde dienst, plaatsen we cookies alleen als u daarvoor vooraf toestemming hebt verleend.

MyTripper gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MyTripper gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld om uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de app en website goed te laten werken. Ook kan MyTripper hiermee de app en de dienst optimaliseren.

 1. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT

Doelen
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
1.  om u en uw werkgever inzicht te geven in het gebruik van diverse vervoersmiddelen met het doel om vanuit kosten, tijd en milieutechnisch oogpunt zo optimaal gebruik te maken van de verschillende beschikbare vervoersmiddelen.

Hoe lang worden gegevens bewaard
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

In principe worden gegevens 15 maanden bewaard.

Hebben derden toegang hebben tot informatie van de app of dienst?
Wij bewerken uw gegevens in opdracht van uw werkgever; deze kan via een dashboard inzicht krijgen in uw reisgedrag. Uw werkgever heeft inzicht in de individuele reizen die worden geregistreerd. Verder worden geen gegevens gedeeld.

Bescherming van uw persoonsgegevens (data-security)
In opdracht van uw werkgever hebben wij passende fysieke, elektronische en procedurele maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Zo beperken wij de toegang tot deze informatie tot geautoriseerde medewerkers en leveranciers die deze informatie nodig hebben om de app of dienst te laten werken, ontwikkelen of verbeteren.

Wees u ervan bewust dat hoewel wij ons ervoor inzetten om redelijke beveiligingsmaatregelen te treffen voor informatie die wij bewerken, geen enkel beveiligingsysteem alle mogelijke inbreuken kan voorkomen.

Doorgifte naar landen buiten de EU
Bij het bewerken van gegevens kunnen er ook gegevens worden doorgeven naar de Verenigde Staten en andere landen waar de privacywetgeving (mogelijk) niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als in de EU. Door het delen van persoonsgegevens of het gebruik van de app of dienst geeft u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming.

 1. U EN UW GEGEVENS

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Houdt er rekening mee dat een deel of alle informatie nodig kan zijn om de app of dienst goed te laten functioneren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering richten aan uw werkgever, of dit aan ons sturen op info@mytripper.nl of het hierboven vermelde adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Als u een verzoek aan ons richt dan zijn wij op grond van de wet en de afspraken met uw werkgever verplicht om uw verzoek aan uw werkgever door te leiden. Uw werkgever dient binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Kinderen
De MyTripper app en dienst is niet gericht op mensen die nog geen auto mogen rijden, en dus jonger zijn dan 18 jaar. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht u nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan verklaart u door het aanmaken van uw account dat een ouder of voogd toestemming geeft voor het gebruiken van onze app en dienst.

Referenties

 • 24/7 inzicht

  Voer zelf de regie over mobiliteitskosten en processen. Realtime online informatie via PC, tablet en smartphone. 24/7 inzicht!

 • Ritregistratie

  MyTripper houdt alle kilometers en ritten bij. Geen bonnetjes en ritregistratie formulieren meer. Alles volledig geautomatiseerd.

 • Reizen met OV

  Automatische registratie van alle OV reizen. Privé of zakelijk? Geen probleem! Eenvoudige online verantwoording door medewerker.

 • Integratie

  Naadloze koppeling met bestaande leveranciers. Je kunt bestaande processen en contracten gewoon voortzetten. Wij integreren.

 • Mobiliteitsbudget

  Een flexibel mobiliteitsbudget voor je werknemers. À la minute beslissen welk vervoersmiddel het beste past. MyTripper helpt.

 • Dashboard

  Inzicht in ritten of rijgedrag? Hoeveel mobiliteitsbudget is er deze maand nog over? MyTripper: je persoonlijke mobiliteitsregisseur!

MEER WETEN?

Neem dan contact op met MyTripper: 0570-200 995 of Laat hier je gegevens achter »

Bekijk hier al onze blogs

22 Carinova e-bikes

De H4 Groep heeft afgelopen week tweeëntwintig nieuwe e-bikes geleverd aan zorgorganisatie Carinova. Carinova zet met het aanbieden van deze vervoersmiddelen in op duurzaamheid, vitaliteit en schone ...

Lees meer

MyTripper op de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer

Dit jaar heeft MyTripper voor het eerst deelgenomen aan de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer. De beurs, die van 23 t/m 25 januari j.l. plaatsvond in de Jaarbeurs te Utrecht, trok duizenden FM-prof...

Lees meer

Nieuw in Nederland: 100% elektrische 9 persoons bus en rolstoelbus voor B Rijbewijs

H4Lease, zusterbedrijf van MyTripper, komt als eerste in Nederland met een 100% elektrische 9 persoons bus en een 100% elektrische rolstoelbus, geschikt voor B-rijbewijs. De rolstoelbussen die momente...

Lees meer

23/25 januari MyTripper op vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer

Van 23 t/m 25 januari wordt alweer de 21ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Dit jaar is ook MyTripper, onderdeel van de H4 Groep, aanwezig met...

Lees meer

Casus | Verhoogde C02 uitstoot door verhuizing?

Dagelijks fietsen ruim 75 van de 140 medewerkers naar hun werk. De afstand van gemiddeld 7 kilometer is voor de medewerkers prima af te leggen per fiets, daarnaast is het de goedkoopste manier van ver...

Lees meer